Sunday , 16 December 2018
Tin Mới

Category Archives: Đèn Tháp Φ30 Patlite

MP-502-RYGBC Đèn báo hiệu tháp Patlite Φ30 Bóng LED 5 tầng IP65

MPS Den thap bao hieu Patlite MP-MPS phi 30

MP-502-RYGBC Đèn tháp báo hiệu Patlite Φ30 Bóng LED 5 tầng IP65 Loại Sản Phẩm: Đèn tháp báo hiệu Patllite, Đèn tầng báo hiệu Patlite Mã Sản Phẩm: Đèn tháp báo hiệu Patllite MP-502 MP-502-RYGBC: màu Đỏ (Red), Vàng cam (Yellow), Xanh Lá (Green), Xanh Lam (Blue), Trắng sáng MP: Đèn tháp báo hiệu thân dài MP-502: Đèn tháp báo hiệu thân dài, 5 tầng Kích thước: Phi Φ30 Loại bóng đèn: LED Mức độ bảo vệ: IP65 Điện áp sử dụng: 24V AC/DC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ, Vàng, Xanh Lá, Xanh Lam, Trắng sáng Thân: màu bạc Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Thiết kế ánh sáng có cường độ cao đặc biệt Cách lắp đặt: Gắn trực tiếp với một một lỗ duy nhất Thân chính: Nhựa ABS chống chịu nhiệt độ cao và va đập mạnh Thấu kính, chao đèn: Nhựa AS chống chịu thời tiết và ánh sáng mờ, có đường cắt dọc tăng khả năng nhận biết từ mọi ... Read More »

MP-402-RYGB Đèn báo hiệu tháp Patlite Φ30 Bóng LED 4 tầng IP65

MPS Den thap bao hieu Patlite MP-MPS phi 30

MP-402-RYGB Đèn tháp báo hiệu Patlite Φ30 Bóng LED 4 tầng IP65 Loại Sản Phẩm: Đèn tháp báo hiệu Patllite, Đèn tầng báo hiệu Patlite Mã Sản Phẩm: Đèn tháp báo hiệu Patllite MP-402 MP-402-RYGB: màu Đỏ (Red), Vàng cam (Yellow), Xanh Lá (Green), Xanh Lam (Blue) MP-402-RYBC: màu Đỏ (Red), Vàng cam (Yellow), Xanh Lam (Blue), Trắng sáng MP-402-RYGC: màu Đỏ (Red),  Vàng cam (Yellow), Xanh Lá (Green), Trắng sáng MP: Đèn tháp báo hiệu thân dài MP-402: Đèn tháp báo hiệu thân dài, 4 tầng Kích thước: Phi Φ30 Loại bóng đèn: LED Mức độ bảo vệ: IP65 Điện áp sử dụng: 24V AC/DC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ, Vàng, Xanh Lá, Xanh Lam, Trắng sáng Thân: màu bạc Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Thiết kế ánh sáng có cường độ cao đặc biệt Cách lắp đặt: Gắn trực tiếp với một một lỗ duy nhất Thân chính: Nhựa ABS chống chịu nhiệt độ cao và va đập mạnh Thấu kính, chao đèn: Nhựa AS chống chịu thời tiết ... Read More »

MP-302-RYG Đèn báo hiệu tháp Patlite Φ30 Bóng LED 3 tầng IP65

MPS Den thap bao hieu Patlite MP-MPS phi 30

MP-302-RYG Đèn tháp báo hiệu Patlite Φ30 Bóng LED 3 tầng IP65 Loại Sản Phẩm: Đèn tháp báo hiệu Patllite, Đèn tầng báo hiệu Patlite Mã Sản Phẩm: Đèn tháp báo hiệu Patllite MP-302 MP-302-RYG: màu Đỏ (Red), Vàng cam (Yellow), Xanh Lá (Green) MP-302-RYB: màu Đỏ (Red), Vàng cam (Yellow), Xanh Lam (Blue) MP-302-RYC: màu Đỏ (Red),  Vàng cam (Yellow), Trắng sáng MP: Đèn tháp báo hiệu thân ngắn MP-302: Đèn tháp báo hiệu thân dài, 3 tầng Kích thước: Phi Φ30 Loại bóng đèn: LED Mức độ bảo vệ: IP65 Điện áp sử dụng: 24V AC/DC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ, Vàng, Xanh Lá, Xanh Lam, Trắng sáng Thân: màu bạc Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Thiết kế ánh sáng có cường độ cao đặc biệt Cách lắp đặt: Gắn trực tiếp với một một lỗ duy nhất Thân chính: Nhựa ABS chống chịu nhiệt độ cao và va đập mạnh Thấu kính, chao đèn: Nhựa AS chống chịu thời tiết và ánh sáng mờ, có ... Read More »

MP-202-RG Đèn báo hiệu tháp Patlite Φ30 Bóng LED 2 tầng IP65

MPS Den thap bao hieu Patlite MP-MPS phi 30

MP-202-RG Đèn tháp báo hiệu Patlite Φ30 Bóng LED 2 tầng IP65 Loại Sản Phẩm: Đèn tháp báo hiệu Patllite, Đèn tầng báo hiệu Patlite Mã Sản Phẩm: Đèn tháp báo hiệu Patllite MP-202 MP-202-RG: màu Đỏ (Red), Xanh Lá (Green) MP-202-RY: màu Đỏ (Red), Vàng cam (Yellow) MP-202-YG: màu Vàng cam (Yellow), Xanh Lá (Green) MP-202-RB: màu Đỏ (Red), Xanh Lam (Blue) MP-202-RC: màu Đỏ (Red), Trắng sáng MP: Đèn tháp báo hiệu thân ngắn MP-202: Đèn tháp báo hiệu thân dài, 2 tầng Kích thước: Phi Φ30 Loại bóng đèn: LED Mức độ bảo vệ: IP65 Điện áp sử dụng: 24V AC/DC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ, Vàng, Xanh Lá, Xanh Lam, Trắng sáng Thân: màu bạc Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Thiết kế ánh sáng có cường độ cao đặc biệt Cách lắp đặt: Gắn trực tiếp với một một lỗ duy nhất Thân chính: Nhựa ABS chống chịu nhiệt độ cao và va đập mạnh Thấu kính, chao đèn: Nhựa AS chống chịu thời tiết ... Read More »

MP-102-R Đèn báo hiệu tháp Patlite Φ30 Bóng LED 1 tầng IP65

MPS Den thap bao hieu Patlite MP-MPS phi 30

MP-102-R Đèn báo hiệu tháp Patlite Φ30 Bóng LED 1 tầng IP65 Loại Sản Phẩm: Đèn tháp báo hiệu Patllite, Đèn tầng báo hiệu Patlite Mã Sản Phẩm: Đèn tháp báo hiệu Patllite MP-102 MP-102-R: màu Đỏ (Red) MP-102-Y: màu Vàng cam (Yellow) MP-102-G: màu Xanh Lá (Green) MP-102-B: màu Xanh Lam (Blue), MP-102-C: màu Trắng sáng MP: Đèn tháp báo hiệu thân ngắn MP-102: Đèn tháp báo hiệu thân dài, 1 tầng Kích thước: Phi Φ30 Loại bóng đèn: LED Mức độ bảo vệ: IP65 Điện áp sử dụng: 24V AC/DC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ, Vàng, Xanh Lá, Xanh Lam, Trắng sáng Thân: màu bạc Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Thiết kế ánh sáng có cường độ cao đặc biệt Cách lắp đặt: Gắn trực tiếp với một một lỗ duy nhất Thân chính: Nhựa ABS chống chịu nhiệt độ cao và va đập mạnh Thấu kính, chao đèn: Nhựa AS chống chịu thời tiết và ánh sáng mờ, có đường cắt dọc tăng ... Read More »

MPS-502-RYGBC Đèn tháp báo hiệu Patlite Φ30 Bóng LED 5 tầng IP65

MPS Den thap bao hieu Patlite MP-MPS phi 30

MPS-502-RYGBC Đèn tháp báo hiệu Patlite Φ30 Bóng LED 5 tầng IP65 Loại Sản Phẩm: Đèn tháp báo hiệu Patllite, Đèn tầng báo hiệu Patlite Mã Sản Phẩm: Đèn tháp báo hiệu Patllite MPS-502 MPS-502-RYGBC: màu Đỏ (Red), Vàng cam (Yellow), Xanh Lá (Green), Xanh Lam (Blue), Trắng sáng MPS: Đèn tháp báo hiệu thân ngắn MPS-502: Đèn tháp báo hiệu thân ngắn, 5 tầng Kích thước: Phi Φ30 Loại bóng đèn: LED Mức độ bảo vệ: IP65 Điện áp sử dụng: 24V AC/DC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ, Vàng, Xanh Lá, Xanh Lam, Trắng sáng Thân: màu bạc Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Thiết kế ánh sáng có cường độ cao đặc biệt Cách lắp đặt: Gắn trực tiếp với một một lỗ duy nhất Thân chính: Nhựa ABS chống chịu nhiệt độ cao và va đập mạnh Thấu kính, chao đèn: Nhựa AS chống chịu thời tiết và ánh sáng mờ, có đường cắt dọc tăng khả năng nhận biết từ mọi ... Read More »

MPS-402-RYGB Đèn tháp báo hiệu Patlite Φ30 Bóng LED 4 tầng IP65

MPS Den thap bao hieu Patlite MP-MPS phi 30

MPS-402-RYGB Đèn tháp báo hiệu Patlite Φ30 Bóng LED 4 tầng IP65 Loại Sản Phẩm: Đèn tháp báo hiệu Patllite, Đèn tầng báo hiệu Patlite Mã Sản Phẩm: Đèn tháp báo hiệu Patllite MPS-402 MPS-402-RYGB: màu Đỏ (Red), Vàng cam (Yellow), Xanh Lá (Green), Xanh Lam (Blue) MPS-402-RYBC: màu Đỏ (Red), Vàng cam (Yellow), Xanh Lam (Blue), Trắng sáng MPS-402-RYGC: màu Đỏ (Red),  Vàng cam (Yellow), Xanh Lá (Green), Trắng sáng MPS: Đèn tháp báo hiệu thân ngắn MPS-402: Đèn tháp báo hiệu thân ngắn, 4 tầng Kích thước: Phi Φ30 Loại bóng đèn: LED Mức độ bảo vệ: IP65 Điện áp sử dụng: 24V AC/DC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ, Vàng, Xanh Lá, Xanh Lam, Trắng sáng Thân: màu bạc Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Thiết kế ánh sáng có cường độ cao đặc biệt Cách lắp đặt: Gắn trực tiếp với một một lỗ duy nhất Thân chính: Nhựa ABS chống chịu nhiệt độ cao và va đập mạnh Thấu kính, chao đèn: Nhựa AS chống chịu thời tiết ... Read More »

MPS-302-RYG Đèn tháp báo hiệu Patlite Φ30 Bóng LED 3 tầng IP65

MPS Den thap bao hieu Patlite MP-MPS phi 30

MPS-302-RG Đèn tháp báo hiệu Patlite Φ30 Bóng LED 3 tầng IP65 Loại Sản Phẩm: Đèn tháp báo hiệu Patllite, Đèn tầng báo hiệu Patlite Mã Sản Phẩm: Đèn tháp báo hiệu Patllite MPS-302 MPS-302-RYG: màu Đỏ (Red), Vàng cam (Yellow), Xanh Lá (Green) MPS-302-RYB: màu Đỏ (Red), Vàng cam (Yellow), Xanh Lam (Blue) MPS-302-RYC: màu Đỏ (Red),  Vàng cam (Yellow), Trắng sáng MPS: Đèn tháp báo hiệu thân ngắn MPS-302: Đèn tháp báo hiệu thân ngắn, 3 tầng Kích thước: Phi Φ30 Loại bóng đèn: LED Mức độ bảo vệ: IP65 Điện áp sử dụng: 24V AC/DC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ, Vàng, Xanh Lá, Xanh Lam, Trắng sáng Thân: màu bạc Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Thiết kế ánh sáng có cường độ cao đặc biệt Cách lắp đặt: Gắn trực tiếp với một một lỗ duy nhất Thân chính: Nhựa ABS chống chịu nhiệt độ cao và va đập mạnh Thấu kính, chao đèn: Nhựa AS chống chịu thời tiết và ánh sáng mờ, có ... Read More »

MPS-202-RG Đèn tháp báo hiệu Patlite Φ30 Bóng LED 2 tầng IP65

MPS Den thap bao hieu Patlite MP-MPS phi 30

MPS-202-RG Đèn tháp báo hiệu Patlite Φ30 Bóng LED 2 tầng IP65 Loại Sản Phẩm: Đèn tháp báo hiệu Patllite, Đèn tầng báo hiệu Patlite Mã Sản Phẩm: Đèn tháp báo hiệu Patllite MPS-202 MPS-202-RG: màu Đỏ (Red), Xanh Lá (Green) MPS-202-RY: màu Đỏ (Red), Vàng cam (Yellow) MPS-202-YG: màu Vàng cam (Yellow), Xanh Lá (Green) MPS-202-RB: màu Đỏ (Red), Xanh Lam (Blue) MPS-202-RC: màu Đỏ (Red), Trắng sáng MPS: Đèn tháp báo hiệu thân ngắn MPS-202: Đèn tháp báo hiệu thân ngắn, 2 tầng Kích thước: Phi Φ30 Loại bóng đèn: LED Mức độ bảo vệ: IP65 Điện áp sử dụng: 24V AC/DC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ, Vàng, Xanh Lá, Xanh Lam, Trắng sáng Thân: màu bạc Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Thiết kế ánh sáng có cường độ cao đặc biệt Cách lắp đặt: Gắn trực tiếp với một một lỗ duy nhất Thân chính: Nhựa ABS chống chịu nhiệt độ cao và va đập mạnh Thấu kính, chao đèn: Nhựa AS chống chịu thời tiết ... Read More »

MPS-102-R Đèn tháp báo hiệu Patlite Φ30 Bóng LED 1 tầng IP65

MPS Den thap bao hieu Patlite MP-MPS phi 30

MPS-102-R Đèn tháp báo hiệu Patlite Φ30 Bóng LED 1 tầng IP65 Loại Sản Phẩm: Đèn tháp báo hiệu Patllite, Đèn tầng báo hiệu Patlite Mã Sản Phẩm: Đèn tháp báo hiệu Patllite MPS-102 MPS-102-R: màu Đỏ (Red) MPS-102-Y: màu Vàng cam (Yellow) MPS-102-G: màu Xanh Lá (Green) MPS-102-B: màu Xanh Lam (Blue), MPS-102-C: màu Trắng sáng MPS: Đèn tháp báo hiệu thân ngắn MPS-102: Đèn tháp báo hiệu thân ngắn, 1 tầng Kích thước: Phi Φ30 Loại bóng đèn: LED Mức độ bảo vệ: IP65 Điện áp sử dụng: 24V AC/DC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ, Vàng, Xanh Lá, Xanh Lam, Trắng sáng Thân: màu bạc Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Thiết kế ánh sáng có cường độ cao đặc biệt Cách lắp đặt: Gắn trực tiếp với một một lỗ duy nhất Thân chính: Nhựa ABS chống chịu nhiệt độ cao và va đập mạnh Thấu kính, chao đèn: Nhựa AS chống chịu thời tiết và ánh sáng mờ, có đường cắt ... Read More »

Scroll To Top