Sunday , 16 December 2018
Tin Mới

Tag Archives: Đèn tháp Patlite

LR6-E-MZ Module tầng 7 màu đèn tháp Patlite Φ60 IP65

LR4-LR5-LR6-LR7 Module Mau Den thap bao hieu patlite

Mã sản phẩm: Module tầng màu đèn tháp Patlite LR6 dạng ghép Module LR6-E-MZ LR6-E-MZ Kích thước: Φ60 Màu sắc: bình thường khi chưa có tín hiệu các module này có màu trắng, khi có tín hiệu sẽ chuyển thành các màu tương ứng Đỏ (R), Vàng cam (Y), Xanh lá (G), Xanh lam (B), Trắng (C) Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: IP65 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Read More »

LR6-E-RZ Module tầng màu đèn tháp bao hieu Patlite Φ60 IP65

LR4-LR5-LR6-LR7 Module Mau Den thap bao hieu patlite

Mã sản phẩm: Module tầng màu đèn tháp Patlite LR6 dạng ghép Module LR6-E-RZ LR6-E-RZ LR6-E-YZ LR6-E-GZ LR6-E-BZ LR6-E-CZ Kích thước: Φ60 Màu sắc: bình thường khi chưa có tín hiệu các module này có màu trắng, khi có tín hiệu sẽ chuyển thành các màu tương ứng Đỏ (R), Vàng cam (Y), Xanh lá (G), Xanh lam (B), Trắng (C) Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: IP65 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Read More »

LR6-E-R Module tầng màu đèn tháp báo hiệu Patlite Φ60 IP65

LR4-LR5-LR6-LR7-Tower Module Den thap bao hieu Patlite Nhat

Mã sản phẩm: Module tầng màu đèn tháp Patlite LR6 dạng ghép Module LR6-E LR6-E-R LR6-E-Y LR6-E-G LR6-E-B LR6-E-C Kích thước: Φ60 Màu sắc: Đỏ (R), Vàng cam (Y), Xanh lá (G), Xanh lam (B), Trắng (C) Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: IP65 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Read More »

LR6-BW Module Còi đèn tháp báo hiệu Patlite Φ60 Còi Buzzer 88dB IP65

LR4-LR5-LR6-LR7-Tower Module Den thap bao hieu Patlite Nhat

Mã sản phẩm: Module Còi đèn tháp Patlite dạng ghép Module LR6-BW LR6-BW LR6-BU LR6-BK Kích thước: Φ60 Màu sắc thân vỏ: Trắng (W), Ghi (U), Đen (K) Âm thanh: Còi Buzzer 88dB Ánh sáng: Tạo tín hiệu sáng nhấp nháy cho các tầng đèn tháp Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: IP65 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Read More »

LR6-M2WJNW Module thân đèn tháp báo hiệu Patlite Φ60 IP65, 110VAC, 220VAC

LR4-LR5-LR6-LR7-Tower Module Den thap bao hieu Patlite Nhat

Mã sản phẩm: Module thân đèn tháp Patlite dạng ghép Module LR6-01WJNW LR6-M2WJNW LR6-M2LJNW LR6-M2PJNW LR6-M2QJNW Kích thước: Φ60 Màu sắc thân vỏ: Trắng (W), Ghi (U), Đen (K) Âm thanh: Không (NW) Chân đếcho đèn tháp báo hiệu LR6 patlite WJ: Chân Đế gắn trực tiếp LJ: Chân đế gẵn chữ L PJ: Chân đế gắn trụ tròn QJ: Chân đế gắn trụ tròn xoay Điện áp: 110VAC, 220VAC Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: IP65 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Hình Ảnh Thực tế Module thân đèn tháp LR6: Read More »

LR6-M2WJBW Module thân đèn tháp Patlite Φ60 Còi Buzzer 88dB IP65, 110VAC, 220VAC

LR4-LR5-LR6-LR7-Tower Module Den thap bao hieu Patlite Nhat

Mã sản phẩm: Module thân đèn tháp Patlite dạng ghép Module LR6-M2WJBW LR6-M2WJBW LR6-M2LJBW LR6-M2PJBW LR6-M2QJBW Kích thước: Φ60 Màu sắc thân vỏ: Trắng (W), Ghi (U), Đen (K) Âm thanh: Buzzer 88dB (BW) Chân đếcho đèn tháp báo hiệu LR6 patlite WJ: Chân Đế gắn trực tiếp LJ: Chân đế gẵn chữ L PJ: Chân đế gắn trụ tròn QJ: Chân đế gắn trụ tròn xoay Điện áp: 110VAC, 220VAC Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: IP65 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Hình Ảnh Thực tế Module thân đèn tháp LR6: Read More »

LR6-02WJNW Module thân đèn tháp báo hiệu Patlite Φ60 IP65, 24VDC

LR4-LR5-LR6-LR7-Tower Module Den thap bao hieu Patlite Nhat

Mã sản phẩm: Module thân đèn tháp Patlite dạng ghép Module LR6-02WJNW LR6-02WJNW LR6-02LJNW LR6-02PJNW LR6-02QJNW Kích thước: Φ60 Màu sắc thân vỏ: Trắng (W), Ghi (U), Đen (K) Âm thanh: Không (NW) Chân đếcho đèn tháp báo hiệu LR6 patlite WJ: Chân Đế gắn trực tiếp LJ: Chân đế gẵn chữ L PJ: Chân đế gắn trụ tròn QJ: Chân đế gắn trụ tròn xoay Điện áp: 24VDC Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: IP65 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Hình Ảnh Thực tế Module thân đèn tháp LR6: Read More »

LR6-02WJBW Module thân đèn tháp Patlite Φ60 Còi Buzzer 88dB IP65, 24VDC

LR4-LR5-LR6-LR7-Tower Module Den thap bao hieu Patlite Nhat

Mã sản phẩm: Module thân đèn tháp Patlite dạng ghép Module LR6-02WJBW LR6-02WJBW LR6-02LJBW LR6-02PJBW LR6-02QJBW Kích thước: Φ60 Màu sắc thân vỏ: Trắng (W), Ghi (U), Đen (K) Âm thanh: Buzzer 88dB (BW) Chân đếcho đèn tháp báo hiệu LR6 patlite WJ: Chân Đế gắn trực tiếp LJ: Chân đế gẵn chữ L PJ: Chân đế gắn trụ tròn QJ: Chân đế gắn trụ tròn xoay Điện áp: 24VDC Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: IP65 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Hình Ảnh Thực tế Module thân đèn tháp LR6: Read More »

LR6-01WJNW Module thân đèn tháp báo hiệu Patlite Φ60 IP65, 12 VDC

LR4-LR5-LR6-LR7-Tower Module Den thap bao hieu Patlite Nhat

Mã sản phẩm: Module thân đèn tháp Patlite dạng ghép Module LR6-01WJNW LR6-01WJNW LR6-01LJNW LR6-01PJNW LR6-01QJNW Kích thước: Φ60 Màu sắc thân vỏ: Trắng (W), Ghi (U), Đen (K) Âm thanh: Không (NW) Chân đếcho đèn tháp báo hiệu LR6 patlite WJ: Chân Đế gắn trực tiếp LJ: Chân đế gẵn chữ L PJ: Chân đế gắn trụ tròn QJ: Chân đế gắn trụ tròn xoay Điện áp: 12VDC Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: IP65 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Hình Ảnh Thực tế Module thân đèn tháp LR6: Read More »

LR6-01WJBW Module thân đèn tháp Patlite Φ60 Còi Buzzer 88dB IP65, 12VDC

LR4-LR5-LR6-LR7-Tower Module Den thap bao hieu Patlite Nhat

Mã sản phẩm: Module thân đèn tháp Patlite dạng ghép Module LR6-01WJBW LR6-01WJBW LR6-01LJBW LR6-01PJBW LR6-01QJBW Kích thước: Φ60 Màu sắc thân vỏ: Trắng (W), Ghi (U), Đen (K) Âm thanh: Buzzer 88dB (BW) Chân đếcho đèn tháp báo hiệu LR6 patlite WJ: Chân Đế gắn trực tiếp LJ: Chân đế gẵn chữ L PJ: Chân đế gắn trụ tròn QJ: Chân đế gắn trụ tròn xoay Điện áp: 12VDC Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: IP65 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Hình Ảnh Thực tế Module thân đèn tháp LR6: Read More »

Scroll To Top