Sunday , 9 August 2020
Tin Mới

Tag Archives: Đèn xe nâng

RHE-24-G+SZ-200A Đèn báo quay Patlite Φ100 Bóng LED IP23, IP55

Den quay bao hieu bong LED Patlite RKE-RHE-RKEB-RHEB

RHE-24-G+SZ-200A Đèn báo quay Patlite Φ100 Bóng LED IP23, IP55: Loại Sản Phẩm: Đèn quay báo hiệu Patlite bóng LED chip siêu sáng Mã Sản Phẩm: Đèn báo hiệu RHE-24 RHE-24-G: Đèn quay báo hiệu Patlite bóng LED Chip, màu Xanh Lá (Green), IP23 RHE-24-G+SZ-200A: Đèn quay báo hiệu Patlite bóng LED Chip, màu Xanh Lá (Green), IP55 với đế SZ200A RHE-12/RKE-12: Đèn quay bóng LED, điện áp 12VDC RHE-24/RKE-24: Đèn quay bóng LED, điện áp 24VDC RHE-100/RKE-100: Đèn quay bóng LED, điện áp 110VAC RHE-200/RKE-200: Đèn quay bóng LED, điện áp 220VAC Kích thước: Phi Φ100 Loại bóng đèn: LED Mức độ bảo vệ: IP55 with SZ-200A Điện áp sử dụng: 24 VDC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ, Vàng, Xanh Lá, Xanh Lam Thân: trắng ngà Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Đèn quay báo hiệu RHE/RKE  ánh sáng quay tròn tạo hiệu ứng đơi với mắt người kế cả khi không nhìn trực tiếp vào đèn. Đèn quay báo hiệu RHEB/RKEB có ... Read More »

RHE-24-B+SZ-200A Đèn báo quay Patlite Φ100 Bóng LED IP23, IP55

Den quay bao hieu bong LED Patlite RKE-RHE-RKEB-RHEB

RHE-24-B+SZ-200A Đèn báo quay Patlite Φ100 Bóng LED IP23, IP55: Loại Sản Phẩm: Đèn quay báo hiệu Patlite bóng LED chip siêu sáng Mã Sản Phẩm: Đèn báo hiệu RHE-24 RHE-24-B: Đèn quay báo hiệu Patlite bóng LED Chip, màu Xanh Lam (Blue), IP23 RHE-24-B+SZ-200A: Đèn quay báo hiệu Patlite bóng LED Chip, màu Xanh Lam (Blue), IP55 với đế SZ200A RHE-24-G: Đèn quay báo hiệu Patlite bóng LED Chip, màu Xanh Lá (Green), IP23 RHE-24-G+SZ-200A: Đèn quay báo hiệu Patlite bóng LED Chip, màu Xanh Lá (Green), IP55 với đế SZ200A RHE-24-R: Đèn quay báo hiệu Patlite bóng LED Chip, màu Đỏ (Red), IP23 RHE-24-R+SZ-200A: Đèn quay báo hiệu Patlite bóng LED Chip, màu Đỏ (Red), IP55 với đế SZ200A RHE-24-Y: Đèn quay báo hiệu Patlite bóng LED Chip, màu Vàng Cam (Orange), IP23 RHE-24-Y+SZ-200A: Đèn quay báo hiệu Patlite bóng LED Chip, màu Vàng Cam (Orange), IP55 với đế SZ200A RHE-12/RKE-12: Đèn quay bóng LED, điện áp 12VDC RHE-24/RKE-24: Đèn quay bóng LED, điện áp 24VDC RHE-100/RKE-100: ... Read More »

RHE-12-Y+SZ-200A Đèn báo quay Patlite Φ100 Bóng LED IP23, IP55

Den quay bao hieu bong LED Patlite RKE-RHE-RKEB-RHEB

RHE-12-Y+SZ-200A Đèn báo quay Patlite Φ100 Bóng LED IP23, IP55: Loại Sản Phẩm: Đèn quay báo hiệu Patlite bóng LED chip siêu sáng Mã Sản Phẩm: Đèn báo hiệu RHE-12 RHE-12-Y: Đèn quay báo hiệu Patlite bóng LED Chip, màu Vàng Cam (Orange), IP23 RHE-12-Y+SZ-200A: Đèn quay báo hiệu Patlite bóng LED Chip, màu Vàng Cam (Orange), IP55 với đế SZ200A RHE-12/RKE-12: Đèn quay bóng LED, điện áp 12VDC RHE-24/RKE-24: Đèn quay bóng LED, điện áp 24VDC RHE-100/RKE-100: Đèn quay bóng LED, điện áp 110VAC RHE-200/RKE-200: Đèn quay bóng LED, điện áp 220VAC Kích thước: Phi Φ100 Loại bóng đèn: LED Mức độ bảo vệ: IP55 with SZ-200A Điện áp sử dụng: 12 VDC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ, Vàng, Xanh Lá, Xanh Lam Thân: trắng ngà Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Đèn quay báo hiệu RHE/RKE  ánh sáng quay tròn tạo hiệu ứng đơi với mắt người kế cả khi không nhìn trực tiếp vào đèn. Đèn quay báo hiệu RHEB/RKEB có ... Read More »

RHE-12-R+SZ-200A Đèn báo quay Patlite Φ100 Bóng LED IP23, IP55

Den quay bao hieu bong LED Patlite RKE-RHE-RKEB-RHEB

RHE-12-R+SZ-200A Đèn báo quay Patlite Φ100 Bóng LED IP23, IP55: Loại Sản Phẩm: Đèn quay báo hiệu Patlite bóng LED chip siêu sáng Mã Sản Phẩm: Đèn báo hiệu RHE-12 RHE-12-R: Đèn quay báo hiệu Patlite bóng LED Chip, màu Đỏ (Red), IP23 RHE-12-R+SZ-200A: Đèn quay báo hiệu Patlite bóng LED Chip, màu Đỏ (Red), IP55 với đế SZ200A RHE-12/RKE-12: Đèn quay bóng LED, điện áp 12VDC RHE-24/RKE-24: Đèn quay bóng LED, điện áp 24VDC RHE-100/RKE-100: Đèn quay bóng LED, điện áp 110VAC RHE-200/RKE-200: Đèn quay bóng LED, điện áp 220VAC Kích thước: Phi Φ100 Loại bóng đèn: LED Mức độ bảo vệ: IP55 with SZ-200A Điện áp sử dụng: 12 VDC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ, Vàng, Xanh Lá, Xanh Lam Thân: trắng ngà Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Đèn quay báo hiệu RHE/RKE  ánh sáng quay tròn tạo hiệu ứng đơi với mắt người kế cả khi không nhìn trực tiếp vào đèn. Đèn quay báo hiệu RHEB/RKEB có âm báo ... Read More »

RHE-12-G+SZ-200A Đèn báo quay Patlite Φ100 Bóng LED IP23, IP55

Den quay bao hieu bong LED Patlite RKE-RHE-RKEB-RHEB

RHE-12-G+SZ-200A Đèn báo quay Patlite Φ100 Bóng LED IP23, IP55: Loại Sản Phẩm: Đèn quay báo hiệu Patlite bóng LED chip siêu sáng Mã Sản Phẩm: Đèn báo hiệu RHE-12 RHE-12-G: Đèn quay báo hiệu Patlite bóng LED Chip, màu Xanh Lá (Green), IP23 RHE-12-G+SZ-200A: Đèn quay báo hiệu Patlite bóng LED Chip, màu Xanh Lá (Green), IP55 với đế SZ200A RHE-12/RKE-12: Đèn quay bóng LED, điện áp 12VDC RHE-24/RKE-24: Đèn quay bóng LED, điện áp 24VDC RHE-100/RKE-100: Đèn quay bóng LED, điện áp 110VAC RHE-200/RKE-200: Đèn quay bóng LED, điện áp 220VAC Kích thước: Phi Φ100 Loại bóng đèn: LED Mức độ bảo vệ: IP55 with SZ-200A Điện áp sử dụng: 12 VDC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ, Vàng, Xanh Lá, Xanh Lam Thân: trắng ngà Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Đèn quay báo hiệu RHE/RKE  ánh sáng quay tròn tạo hiệu ứng đơi với mắt người kế cả khi không nhìn trực tiếp vào đèn. Đèn quay báo hiệu RHEB/RKEB có ... Read More »

RHE-12-B+SZ-200A Đèn báo quay Patlite Φ100 Bóng LED IP23, IP55

Den quay bao hieu bong LED Patlite RKE-RHE-RKEB-RHEB

RHE-12-B+SZ-200A Đèn báo quay Patlite Φ100 Bóng LED IP23, IP55: Loại Sản Phẩm: Đèn quay báo hiệu Patlite bóng LED chip siêu sáng Mã Sản Phẩm: Đèn báo hiệu RHE-12 RHE-12-B: Đèn quay báo hiệu Patlite bóng LED Chip, màu Xanh Lam (Blue), IP23 RHE-12-B+SZ-200A: Đèn quay báo hiệu Patlite bóng LED Chip, màu Xanh Lam (Blue), IP55 với đế SZ200A RHE-12-G: Đèn quay báo hiệu Patlite bóng LED Chip, màu Xanh Lá (Green), IP23 RHE-12-G+SZ-200A: Đèn quay báo hiệu Patlite bóng LED Chip, màu Xanh Lá (Green), IP55 với đế SZ200A RHE-12-R: Đèn quay báo hiệu Patlite bóng LED Chip, màu Đỏ (Red), IP23 RHE-12-R+SZ-200A: Đèn quay báo hiệu Patlite bóng LED Chip, màu Đỏ (Red), IP55 với đế SZ200A RHE-12-Y: Đèn quay báo hiệu Patlite bóng LED Chip, màu Vàng Cam (Orange), IP23 RHE-12-Y+SZ-200A: Đèn quay báo hiệu Patlite bóng LED Chip, màu Vàng Cam (Orange), IP55 với đế SZ200A RHE-12/RKE-12: Đèn quay bóng LED, điện áp 12VDC RHE-24/RKE-24: Đèn quay bóng LED, điện áp 24VDC RHE-100/RKE-100: ... Read More »

RHE-200-Y+SZ-200A Đèn báo quay Patlite Φ100 Bóng LED IP23, IP55

Den quay bao hieu bong LED Patlite RKE-RHE-RKEB-RHEB

RHE-200-Y+SZ-200A Đèn báo quay Patlite Φ100 Bóng LED IP23, IP55: Loại Sản Phẩm: Đèn quay báo hiệu Patlite bóng LED chip siêu sáng Mã Sản Phẩm: Đèn báo hiệu RHE-200 RHE-200-Y: Đèn quay báo hiệu Patlite bóng LED Chip, màu Vàng Cam (Orange), IP23 RHE-200-Y+SZ-200A: Đèn quay báo hiệu Patlite bóng LED Chip, màu Vàng Cam (Orange), IP55 với đế SZ200A RHE-12/RKE-12: Đèn quay bóng LED, điện áp 12VDC RHE-24/RKE-24: Đèn quay bóng LED, điện áp 24VDC RHE-100/RKE-100: Đèn quay bóng LED, điện áp 110VAC RHE-200/RKE-200: Đèn quay bóng LED, điện áp 220VAC Kích thước: Phi Φ100 Loại bóng đèn: LED Mức độ bảo vệ: IP55 with SZ-200A Điện áp sử dụng: 220VAC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ, Vàng, Xanh Lá, Xanh Lam Thân: trắng ngà Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Đèn quay báo hiệu RHE/RKE  ánh sáng quay tròn tạo hiệu ứng đơi với mắt người kế cả khi không nhìn trực tiếp vào đèn. Đèn quay báo hiệu RHEB/RKEB có âm ... Read More »

RHE-200-R+SZ-200A Đèn báo quay Patlite Φ100 Bóng LED IP23, IP55

Den quay bao hieu bong LED Patlite RKE-RHE-RKEB-RHEB

RHE-200-R+SZ-200A Đèn báo quay Patlite Φ100 Bóng LED IP23, IP55: Loại Sản Phẩm: Đèn quay báo hiệu Patlite bóng LED chip siêu sáng Mã Sản Phẩm: Đèn báo hiệu RHE-200 RHE-200-R: Đèn quay báo hiệu Patlite bóng LED Chip, màu Đỏ (Red), IP23 RHE-200-R+SZ-200A: Đèn quay báo hiệu Patlite bóng LED Chip, màu Đỏ (Red), IP55 với đế SZ200A RHE-12/RKE-12: Đèn quay bóng LED, điện áp 12VDC RHE-24/RKE-24: Đèn quay bóng LED, điện áp 24VDC RHE-100/RKE-100: Đèn quay bóng LED, điện áp 110VAC RHE-200/RKE-200: Đèn quay bóng LED, điện áp 220VAC Kích thước: Phi Φ100 Loại bóng đèn: LED Mức độ bảo vệ: IP55 with SZ-200A Điện áp sử dụng: 220VAC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ, Vàng, Xanh Lá, Xanh Lam Thân: trắng ngà Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Đèn quay báo hiệu RHE/RKE  ánh sáng quay tròn tạo hiệu ứng đơi với mắt người kế cả khi không nhìn trực tiếp vào đèn. Đèn quay báo hiệu RHEB/RKEB có âm báo bên ... Read More »

RHE-200-G+SZ-200A Đèn báo quay Patlite Φ100 Bóng LED IP23, IP55

Den quay bao hieu bong LED Patlite RKE-RHE-RKEB-RHEB

RHE-200-B+SZ-200A Đèn báo quay Patlite Φ100 Bóng LED IP23, IP55: Loại Sản Phẩm: Đèn quay báo hiệu Patlite bóng LED chip siêu sáng Mã Sản Phẩm: Đèn báo hiệu RHE-200 RHE-200-G: Đèn quay báo hiệu Patlite bóng LED Chip, màu Xanh Lá (Green), IP23 RHE-200-G+SZ-200A: Đèn quay báo hiệu Patlite bóng LED Chip, màu Xanh Lá (Green), IP55 với đế SZ200A RHE-12/RKE-12: Đèn quay bóng LED, điện áp 12VDC RHE-24/RKE-24: Đèn quay bóng LED, điện áp 24VDC RHE-100/RKE-100: Đèn quay bóng LED, điện áp 110VAC RHE-200/RKE-200: Đèn quay bóng LED, điện áp 220VAC Kích thước: Phi Φ100 Loại bóng đèn: LED Mức độ bảo vệ: IP55 with SZ-200A Điện áp sử dụng: 220VAC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ, Vàng, Xanh Lá, Xanh Lam Thân: trắng ngà Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Đèn quay báo hiệu RHE/RKE  ánh sáng quay tròn tạo hiệu ứng đơi với mắt người kế cả khi không nhìn trực tiếp vào đèn. Đèn quay báo hiệu RHEB/RKEB có âm ... Read More »

RHE-200-B+SZ-200A Đèn báo quay Patlite Φ100 Bóng LED IP23, IP55

Den quay bao hieu bong LED Patlite RKE-RHE-RKEB-RHEB

RHE-200-B+SZ-200A Đèn báo quay Patlite Φ100 Bóng LED IP23, IP55: Loại Sản Phẩm: Đèn quay báo hiệu Patlite bóng LED chip siêu sáng Mã Sản Phẩm: Đèn báo hiệu RHE-200 RHE-200-B: Đèn quay báo hiệu Patlite bóng LED Chip, màu Xanh Lam (Blue), IP23 RHE-200-B+SZ-200A: Đèn quay báo hiệu Patlite bóng LED Chip, màu Xanh Lam (Blue), IP55 với đế SZ200A RHE-200-G: Đèn quay báo hiệu Patlite bóng LED Chip, màu Xanh Lá (Green), IP23 RHE-200-G+SZ-200A: Đèn quay báo hiệu Patlite bóng LED Chip, màu Xanh Lá (Green), IP55 với đế SZ200A RHE-200-R: Đèn quay báo hiệu Patlite bóng LED Chip, màu Đỏ (Red), IP23 RHE-200-R+SZ-200A: Đèn quay báo hiệu Patlite bóng LED Chip, màu Đỏ (Red), IP55 với đế SZ200A RHE-200-Y: Đèn quay báo hiệu Patlite bóng LED Chip, màu Vàng Cam (Orange), IP23 RHE-200-Y+SZ-200A: Đèn quay báo hiệu Patlite bóng LED Chip, màu Vàng Cam (Orange), IP55 với đế SZ200A RHE-12/RKE-12: Đèn quay bóng LED, điện áp 12VDC RHE-24/RKE-24: Đèn quay bóng LED, điện áp 24VDC RHE-100/RKE-100: ... Read More »

Scroll To Top